Borç ve öz sermayeye dayalı finansmanı güvence altına almak için fikri mülkiyeti kullanın - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Borç ve öz sermayeye dayalı finansmanı güvence altına almak için fikri mülkiyeti kullanın - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri


Keegan Caldwell
Katkıda Bulunan

Keegan Caldwell global yönetici ortağı ve kurucusudur

Patent değerinin belirlenmesi

Bir şirket patentleri borç teminatı olarak kullanmak istediğinde, Richardson Oliver Hukuk Grubu tarafından yayınlanan yıllık raporlara başvurmak yaygın bir uygulamadır Patent yükseltmeleri sırasındaki değerlemeler dikkate alındığında, patent şirketleri, patent arayışında olmayan şirketlere göre daha yüksek değerlemelerle sermaye artırmaktadır Ancak yapay zeka ve diğer gelişen teknolojiler, patent finansmanı dünyasına gri alanlar ekleyerek yatırımcıların zihinlerini ve cüzdanlarını bir kez daha açmalarını istedi

Başka bir seçenek de şirketlerin, patentlerinin veri bütünlüğünü değerlendirirken saygın patent değerleme firmalarıyla işbirliği yapmasıdır Caldwellhızla büyüyen teknoloji ve yaşam bilimleri şirketlerinde uzmanlaşmış önde gelen bir hukuk firmasıdır

Son yıllarda, borç finansmanı ve özsermaye arayan şirketlere yönelik, esas olarak öncelik kazanmış startup’ların ve teknoloji şirketlerinin yenilikçi fikirleriyle desteklenen finansal desteğin arttığı görüldü İdeal olarak şirketler, yasal işlemlerden veya kamuya açık patent işlemlerinden elde edilen kamuya açık verilere dayanan firmaları aramalıdır Bu olay, fon yaratma çabalarında patentlerden yararlanmak isteyen şirketler için önemli bir engel teşkil edebilir; özellikle de giderek daha fazla şirket teknoloji destekli ileri görüşlü kavramsallaştırmalara güveniyor

Farklılıklarını görebildiğimiz ve kalitelerini karşılaştırabildiğimizde fiziksel nesnelere değer vermek kolaydır Aynı dönemde patentli start-up’ların anlaşma büyüklükleri, patentsiz start-up’lara göre %40 ila %60 arttı Şirketler, verilerde açık bir temel bulunmayan aşırı iyimser değerlemeler sunan patent değerleme ekipleriyle karşılaştığında dikkatli olmalıdır Yalnızca melek turu anlaşmalarına bakıldığında, yıllık ortalama ortalama %93 daha fazladırgenel-24

Bu veriler, eldeki spesifik amaca göre uyarlanmış patent portföyünün güvenilir bir değerlemesini oluşturmak için kullanılmalıdır 2011’den 2020’ye kadar risk sermayesinin %58’i patentli veya patent başvurusu olan startup’lara gitti

Alternatif olarak, amaç bir şirketi özel sermayeye satmaksa şirketler, telif ücretinden muafiyet olarak da adlandırılan adil piyasa değeri yaklaşımını kullanabilir

İnsan kaynaklarından araba yıkama şirketlerine kadar teknoloji artık o kadar yaygın ki, maddi olmayan varlıklara değer vermek artık ulaşılması zor görünmüyor Richardson Oliver, şirketlerin fikri mülkiyet kararları almasına yardımcı olur ve aracılık piyasasında bir patent veya patent ailesi için ortalama değerler sağlar Bu seçenek, özellikle daha önemli bilgilere veya tarihsel kıyaslamalara ihtiyaç duyan, gelişmekte olan alanlardaki şirketler için geçerlidir

Patent değerleme firması seçilirken firmanın sağlayabileceği verilerin kalitesine önem verilmelidir

Fikri mülkiyetin soyut doğası ikili bir zorluk teşkil eder: Korunması talep edilebilir ve değerini ifade etmek zor olabilir

Arabalar, telefonlar, saatler Peki ya her arabanın tasarımını oluşturan maddi olmayan varlıklar, bu saatlerin arkasındaki ticari markalar ya da akıllı telefon savaşlarını körükleyen patentler?

Fikri mülkiyetin (IP) soyut doğası ikili bir zorluk sunar: Korunması zor olabilir ve değerini ifade etmek de aynı derecede karmaşık olabilir Telif haklarından kurtulma numarası, bir şirketin patent portföyünü temel alır ve bir şirketin patent telif ücreti olarak ödemek zorunda kalmayacağı para miktarının ayrıntılarını verir