ABD'deki son iklim değerlendirmesi, iklim değişikliğinin getirdiği aşırı bedeli gösteriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

ABD'deki son iklim değerlendirmesi, iklim değişikliğinin getirdiği aşırı bedeli gösteriyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
400’den fazla insanı öldüren 2021 sıcak hava dalgası gibi her türlü yeni tehdide yol açtı

Bu zorlukların hiçbiri boşlukta gerçekleşmiyor Rapora göre iklim değişikliği, Alaska’da “kıyıdaki Yerli Halklara, geçimini sağlayan balıkçılara ve kırsal topluluklara özellikle zarar veren” 18 büyük balıkçılık felaketini daha da artırdı Ortabatı’da iklim değişikliğiyle bağlantılı yağışlı ve kuru koşullar arasındaki zararlılar, hastalıklar ve şiddetli darbeler mısır ve elma hasatlarını tehdit ediyor 200 yıldır hiç olmadığı kadar şiddetli Batı ABD’deki kuraklık şu anda en az 1 Eskiden kırmızı çizgili mahalleler de buralarda olabilir 12 derece daha sıcak Çevredeki alanlara göre daha az yeşil alan ve ısıyı hapseden daha fazla asfalt yüzey nedeniyle Ve kuraklığın Güneybatı’yı kurutması gibi eski sorunlar da çok daha büyüyor Bu, tipik olarak ılıman Kuzeybatı Pasifik’te 1 Değerlendirmeye göre, bu aşırı olaylar her yıl 150 milyar dolar zarara neden oluyor Raporda bunun “can kaybını, sağlıkla ilgili maliyetleri veya ekosistem hizmetlerine verilen zararları hesaba katmayan ihtiyatlı bir tahmin” olduğu belirtiliyor

Aşırı hava felaketleri, iklim değişikliğinin en yıkıcı göstergelerinden bazılarını oluşturuyor ve giderek daha yaygın ve daha maliyetli hale geliyor Artık ABD her üç haftada bir bununla baş etmek zorunda kalıyor 1980’lerde ortalama her dört ayda bir milyar dolarlık bir felaket ABD’yi vuruyordu (enflasyona göre düzeltilmiş bir rakam) Küresel sıcaklıklar son yarım yüzyılda en az 2000 yılda olduğundan daha hızlı arttıgenel-2

Fiyatlar iklim değişikliğinin neden olduğu zararları yansıttığı için tüketiciler gıda ve diğer mallara daha fazla para harcamak zorunda kalıyor

Seller, yangınlar, sıcak hava dalgaları ve iklim değişikliğine bağlı diğer felaketler yoğunlaştıkça, hane halkı bunun bedelini daha yüksek maliyetlerle ve kötüleşen çevresel adaletsizliklerle ödüyor

Raporda, iklim değişikliğinin gezegenin binlerce yıldır görmediği koşulları yarattığı belirtiliyor Bu beşincisi ama ilk defa bu yılın raporu ekonomik etki ve sosyal eşitsizliklere ayrılmış bölümler içerir

Siyah sakinlerin daha yüksek oranda olduğu topluluklarda sel kayıplarının çok daha hızlı artması bekleniyor

Siyah nüfusun daha yüksek olduğu topluluklarda sel kayıplarının çok daha hızlı artması bekleniyor Kirlilik gibi, iklim felaketleri de beyaz olmayan Amerikalıları, düşük gelirli haneleri ve tarihsel olarak dışlanmış diğer grupları orantısız bir şekilde etkiliyor 1980’den bu yana yalnızca kuraklık ve sıcak hava dalgaları 320 milyar dolardan fazla zarara neden oldu ABD’de gezegenin ısınmasına neden olan kirlilik 2005’ten bu yana yılda yalnızca ortalama yüzde 1 oranında düştü Doğal bir felaket sonrasında kapanan küçük işletmelerin yüzde 20 ila 40’ı kapılarını bir daha asla açmazken, kadınların, beyaz olmayanların ve gazilerin sahip olduğu işletmelerin tamamen kapanma olasılığı daha da yüksek


Yeni bir ulusal iklim değerlendirmesine göre, iklim felaketleri ABD’ye yılda milyarlarca dolara mal oluyor ve hasar eşit şekilde dağılmıyor Bu kısmen, bazı toplulukları iklim değişikliğinin getirdiği tehlikelerle baş edebilecek altyapı ve kaynaklardan mahrum bırakan kırmızı çizgi gibi ırkçı konut politikalarının bir belirtisi

Yaklaşık dört yılda bir yapılan değerlendirme, iklim değişikliğinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her bölgede yarattığı bedeli ortaya koyuyor 2 santigrat derece Dünya, Sanayi Devrimi’nden bu yana 1 santigrat derecenin biraz üzerinde ısındı ve raporda, 2 derecelik ısınmanın iklim değişikliğinden kaynaklanan ekonomik zararın iki katından fazla olacağı belirtiliyor

Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ABD ve diğer ülkeler fosil yakıtlarla çalışmaya devam ettikçe tüm bu riskler artıyor

İklim değişikliğinin ABD ekonomisine zarar vermesinin daha sinsi yolları da var

Rapor, ABD’nin bu sonucu durduracak kadar hızlı harekete geçmediğini gösteriyor Seller, yangınlar, sıcak hava dalgaları ve iklim değişikliğine bağlı diğer felaketler yoğunlaştıkça, hane halkı bunun bedelini daha yüksek maliyetlerle ve kötüleşen çevresel adaletsizliklerle ödüyor Nüfusun en az yüzde 20’sinin Siyah olduğu nüfus sayımlarında, selden kaynaklanan ortalama yıllık kayıpların, nüfusun yüzde 1’den azının Siyah olduğu diğer nüfus sayımı kayıtlarına göre iki kat daha hızlı artması öngörülüyor Ülkelere küresel ısınmayı aşağıda tutmayı taahhüt eden Paris iklim anlaşmasının hedeflerine ulaşmak için bu oranın yılda yüzde 6’dan fazla düşmesi gerekiyor