Varlıkları Korumak ve Riski En Aza İndirmek için Bulut Kimliklerinin Güvenliğini Sağlama - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Varlıkları Korumak ve Riski En Aza İndirmek için Bulut Kimliklerinin Güvenliğini Sağlama - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberlerisiber-1

Özetlemek gerekirse, kimlikleri (bulut ve diğer) korumak, uyumluluktan bütünsel güvenliğe doğru bir zihniyet değişimini benimsemeyi, CNAPP ile bulut altyapınızda görünürlük kazanmayı ve iyileştirmeyi önceliklendirme konusunda farklı ekipleri hizalamayı içeren uygulamalı risk yaklaşımını gerektirir Sistemlere erişen tüm kişi ve nesnelerin kimliklerini, izinlerini ve ilişkilerini bilmediğiniz sürece, riskinizi etkili bir şekilde değerlendirmek ve önleyici tedbirler almak için gerekli bağlama sahip olamazsınız Bu uygulamayı çalıştıran altyapıyla ilişkili herhangi bir güvenlik veya yapılandırma sorununa öncelik vermek mantıklı olmaz mıydı? Bunun tersi de doğrudur olabilir Üretimde çalışan veya internette duran bir güvenlik açığını, istismar edilme şansı olmayan bir geliştirme ortamında çalışan bir güvenlik açığıyla ele almak daha mantıklı değil mi?

Güvenlik ekiplerinin bu silolarda çalışmasının büyük bir nedeni, satıcı ortamının onları bu şekilde çalışmaya zorlamış olmasıdır Güvenliği ihlal edilmiş bir bulut kimliği, saldırganlara SolarWinds’in Orion yazılımına erişim sağladı ve burada devlet kurumları ve Fortune 500 şirketleri de dahil olmak üzere binlerce müşterisine kötü amaçlı kod dağıttı Diyelim ki Web uygulamalarınızdan birinde siteler arası komut dosyası çalıştırma güvenlik açığı var

Ekipler daha yakından birleştiğinde organizasyonel risk azalır Güçlü bir CNAPP platformuna sahip olmak, güvenlik ekibine belirli bir kimlik etrafındaki anormal davranışları tespit etme ve yapılandırmaların ne zaman değişmeye başladığını tespit etme yeteneği verir Bir yöneticinin AWS’ye bağlı bir hesabı, yerel sistemlerinde oturum açmak için farklı bir role sahip bir Active Directory hesabı, GitHub’da bir hesabı, bir Salesforce hesabı vb

Bulutun güvenliğini sağlamak için, uygulamalı risk olarak bilinen ve güvenlik uygulayıcılarının, kimlikler arasındaki ilişki ve tehditlerin kendi özel ortamlarındaki aşağı yönlü etkileri hakkındaki bağlamsal verilere dayalı önleyici eylemler hakkında kararlar almasına olanak tanıyan bir yaklaşımın uygulanmasını öneriyorum Uygulamalı riski benimsemeye yönelik bazı pratik ipuçlarını burada bulabilirsiniz

Ancak veriler ve strateji sizi yalnızca bir yere kadar götürecektir

Bugün gördüğümüz saldırıların çoğu, saldırganların birinin hesabını tehlikeye attığı ve ayrıcalıklarını yanal hareket etmek ve hassas verilere ve kaynaklara erişmek için kullandığı istemci tarafı saldırılardır Bu olmadan etkili bir iyileştirme stratejisi oluşturamazsınız Oradan hassas verileri çaldılar ve diğer hesapların güvenliğini ihlal etmek amacıyla kimlik avı e-postaları gönderdiler Bir DevOps mühendisine yönelik başarılı bir kimlik avı saldırısı, bulut ortamlarınızın güvenlik durumu üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir Ayrıca, yöneticinin kullandığı makinelerin hijyeni gibi şeyleri de göz önünde bulundurmanız gerekir

Farklı Ekiplerinizi Hizalayın

Kimliklerin ve ilişkilerin haritasını çıkardıktan sonra, en savunmasız olduğunuz yeri belirlemek ve uygulanan riski ölçmeye başlamak için bunları güvenlik açıklarına ve yanlış yapılandırmalara bağlamanız gerekir Bulut ortamı, verilerden, kullanıcılardan, sistemlerden ve bunların hepsi arasındaki etkileşimlerden oluşan karmaşık bir sistemdir Ek bağlamı hesaba kattığınızda, “kritik” bulgu en büyük sorun olmayabilir Bir güvenlik satıcısından gelen her “kritik” uyarının, söz konusu ortam için en büyük riski oluşturması şart değildir Her saldırı yüzeyi aynı olmadığından, organizasyonu, farklı beceri gruplarının ortamlarına özgü değişkenlere dayalı olarak azaltıcı eylemlerde bulunabileceği şekilde yapılandırmanız gerekir Ekipler genellikle silolar halinde çalışır ve her biri, diğer ekiplerle iletişim kurmadan veya riski en aza indirmeye yönelik bütünsel bir vizyon üzerinde uyum sağlamadan, kullandıkları spesifik yazılıma dayalı önceliklendirme eylemlerini takip eder

Bulut Korumasını Bir Uyumluluk Çalışması Değil, Bir Güvenlik Projesi Olarak Değerlendirin

Yeni başlayanlar için zihniyetinizi değiştirin Başka bir örnek, saldırganların e-posta hesaplarına erişim sağlamak için Exchange’deki bir güvenlik açığından yararlandığı Microsoft Exchange saldırısıdır İstemci-sunucu bilişiminin basit günleri geride kaldı Bulutta yerel uygulama koruma platformları (CNAPP’ler) buna yardımcı olmak için tasarlanmıştır Çoğu ekip, yıllar önce uygulamaya konulan önceliklendirme ve iyileştirme stratejisine körü körüne güvenerek, önleyici güvenliğe yönelik rehbersiz bir yaklaşım benimsiyor

Her şeyin birlikte nasıl çalıştığını anlamıyorsanız, bir dizi kutuyu işaretlemek daha fazla güvenlik sağlamayacaktır Uygulanan riski güvenilir bir şekilde belirlemek için bulut kimlik altyapınızdaki tüm kimlikleri ve erişim kontrol noktalarını kapsamlı bir şekilde denetlemelisiniz Kimlikler, bulut kaynaklarına erişmenin anahtarıdır ve ele geçirilmeleri durumunda saldırganların hassas verilere ve sistemlere erişmesine olanak tanır geliştiriciler, DevOps ve BT ekipleri kullanıyor Ortamınızda hangi kaynaklara sahip olduğunuzu, bunların bulutta mı yoksa şirket içinde mi olduğunu, bunların nasıl sağlandığını ve yapılandırıldığını ve diğer değişkenleri bilmeniz gerekir Ancak güvenlik, kuruluşun daha geniş risk maruziyetine dayalı olarak her güvenlik ekibine göre uyarlanmış özel bir yaklaşım gerektirir Yakın zamana kadar burada önerdiğim şeyleri yapmanın bir yolu yoktu – en azından geniş güvenlik bütçelerine sahip ve şirket içi araçlar ve ekipler geliştiren kuruluşların %1’i dışında kimse için

Bulutun güvenliğini sağlarken yalnızca buluta özgü kaynakların nasıl yapılandırıldığına bakmakla kalmaz, kimlik yönünü de denetlemeniz gerekir: örneğin sanal makineler (VM’ler), sunucusuz işlevler, Kubernetes kümeleri ve konteynerler Bunu önlemek için bulutunuzun kimlik altyapısının görünürlüğüne ihtiyacınız var

Bir dizi yüksek profilli saldırı bu sorunu göstermektedir

Buradan itibaren kimlikler ve eriştikleri sistemler arasındaki ilişkilerin haritasını çıkarmalısınız Bu, saldırı yüzeyinizi anlamanın önemli bir parçasıdır

İyileştirmeyi doğru bir şekilde önceliklendirmek ve riski azaltmak için saldırı yüzeyinin tamamını dikkate almanız gerekir Riskler, varlıklar ve kullanıcılar arasındaki ilişkileri anlamak, hangi sorunların en büyük riski oluşturduğunu belirlemenize yardımcı olur

Bulut Kimlik Altyapınıza Görünürlük Kazanın

Daha sonra görünürlük çok önemlidirKuruluşlar verilerini ve iş yüklerini giderek daha fazla buluta taşıdıkça, bulut kimliklerinin güvenliğini sağlamak çok önemli hale geldi