Uzaylı sinyallerini etkili bir şekilde aramanın anahtarı, SETI sinyallerinin işlenmesine yönelik yaklaşımın değiştirilmesinde bulundu - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Uzaylı sinyallerini etkili bir şekilde aramanın anahtarı, SETI sinyallerinin işlenmesine yönelik yaklaşımın değiştirilmesinde bulundu - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Bu makalede, baş yazar Megan Grace Lee ve ekibi, bilinen ötegezegenlere sahip vakaların %99’unda 53 nHz’in yeterli olduğunu ve şu anda bilinen ötegezegenleri olmayan yıldızlar için bu değerin yalnızca 0,44 nHz’e düştüğünü buldu

SETI Enstitüsü’nde Matematik ve Fizik Bilimleri (MPS – Ascend) Üyesi olan Dr

Bu çalışmada araştırmacılar, uzaydan aldıkları sinyallerin ötegezegenlerden gelme olasılığının ne kadar yüksek olduğunu belirlemeye yardımcı olacak kayma hızına sınırlar koydular Hubble gözlemleri, iki yıldız ve bir dış gezegenden oluşan üç bileşenli bir sistemin varlığını doğruladı

Lee’nin çalışmasının ikinci kısmı, yalnızca en belirgin dış gezegenleri değil, galaksiden herhangi bir rastgele örnekteki dış gezegenlerin özelliklerini daha iyi temsil edebilen dengesiz dış gezegen popülasyonları yarattı


Yeni çalışma, SETI aramaları için bilinen bir dış gezegen popülasyonunu kullandı ve dış gezegenlerden gelen sinyaller için daha iyi eşikler oluşturmak amacıyla çok daha büyük, bilinmeyen bir popülasyona tahminde bulundu Varlığı yerçekimsel mikromercekleme yöntemi kullanılarak ortaya çıkarıldı Önceki çalışmasında Sheikh, ötegezegen sistemlerinin en ekstrem durumlarda 200 nHz’e kadar kayma hızları sergilediğini bulmuş ve bunu bir üst sınır olarak önermişti 300’den fazla ötegezegenin yörüngesel kayma oranlarının dağılımını hesaplayarak araştırmacıların herhangi bir ötegezegen sistemi için beklenen kayma oranlarını hızlı bir şekilde hesaplamasına olanak tanıyan bir araç oluşturdu 000 ışıkyılı uzaklıktaki OGLE-2007-BLG-349 sistemindeki iki kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen bir gaz devini gösteren sanatçı çizimi Örneğin bilinen gezegenlerin marjinal yörüngeleri vardır Böylece tüm kayma hızı dağılımının %99’unun 53 nHz’de gerçekleştiğini bulmak mümkün oldu Kaynak: ESA/Hubble

Üniversitede doktora öğrencisi Megan Grace Lee, “Bu çalışma, sinyallerin dış gezegenlerden geliyorsa nasıl görünebileceğine dair daha fazla bilgi sağlıyor ve yalnızca teknoimzalar için arama parametrelerini değil, aynı zamanda tespit edilen sinyallerin olası yorumlarını da hassaslaştırıyor” dedi Sanatsal illüstrasyon, gökbilimcilerin ikili yıldız sisteminin yörüngesinde dönen bir gezegenin varlığını doğrulamasına yardımcı olan Hubble Teleskobu’ndan alınan gözlemlere dayanmaktadır UCLA) Sophia Sheikh, bu çalışmada Lee ile mentor ve ortak yazar olarak çalıştı

Kayma hızları nedeniyle örnekteki iki kat daha fazla gezegenle (örneğin, 1 nHz yerine 2 nHz) uğraşmak iki kat hesaplama gerektirir

Doppler etkisi nedeniyle, Dünya’daki bir gözlemcinin uzak bir ötegezegenden aldığı radyo sinyali daha yüksek veya daha düşük bir frekansa sahip olabilir Bu faktörler, dış gezegenin ana yıldızı etrafındaki yörünge parametrelerini ve yörünge zamanının yanı sıra Dünya’nın yörüngesini ve dönüşünü içerir Bu frekans kayması etkisine “kayma hızı” denir Lee’nin çalışması, yalnızca maksimum kesme hızlarını değil aynı zamanda bilinen tüm sistemlerin ortalama veya en olası kesme hızlarını da hesaba katarak bu temel üzerine inşa edilmiştir

Bir “sınır yörüngesi”, ötegezegenin doğrudan ev sahibi yıldızı ile Dünya’daki bir gözlemci arasında aynı hizada olduğu bir yörünge türünü ifade eder Dış gezegenlerden gelen radyo sinyallerini ararken kayma oranlarını etkileyen çeşitli faktörleri dikkate almak önemlidir

Kayma hızı, sinyal kaynağının bize göre hareket etmesinden kaynaklanan radyo sinyallerinin frekansındaki değişimi ifade eder Örneğin, bir dış gezegen kendi yıldızının etrafında dönüyorsa, aldığımız radyo sinyali biraz farklı bir frekansa sahip olacaktır (aynı şey bir ambulans yanımızdan geçtiğinde de olur; ambulansın sireni sesi yaklaşırken veya uzaklaşırken değişir)

Maksimum kayma hızlarının yeni, daha dar aralıkları, ötegezegenlerden gelen potansiyel radyo sinyallerini ararken verimlilikte önemli bir kazanımı temsil ediyor Böylece herhangi bir rastgele yıldız için yalnızca 0,44 nHz’lik bir kayma hızının, yörüngedeki herhangi bir dış gezegenden gelen varsayımsal sinyallerin %99’unu yakalamak için yeterli olacağı keşfedildi Li, bilinen 5 Kaliforniya (UC) Yeni çalışma, önerilen sınırları bilinen gezegenlere sahip yıldızlar için 4 kat ve bilinen gezegenleri olmayan yıldızlar için 400’den fazla faktöre indiriyor; bu da gereksiz hesaplamaları önemli ölçüde azaltacak ve SETI bilim adamlarının araştırmalarında parametreleri daha iyi inceleyebilmelerine olanak tanıyacak gözlemledikleri sistemlergenel-22

Örneğin, gerçek sinyalleri kaçırma endişesi olmadan daha fazla frekansı kapsamak veya veri setlerini daha hızlı analiz etmek” dedi Sheikh NEA kataloğundaki olağan marjinal yörünge durumunun ötesinde, dengesiz bir dış gezegen popülasyonuna ilişkin ek simülasyonlar gerçekleştirdi ve bunu diğer gözlemsel önyargılara (örneğin, yıldızlarına özellikle yakın olan dış gezegenler için) göre ayarladı Bu sözde “kenar” konumudur çünkü ötegezegenin geçiş yöntemi ve radyal hız yöntemi gibi en yaygın gezegen avlama yöntemleri kullanılarak kolayca tespit edilmesine olanak tanır Sistem Hubble’ın gezegeni görüntüleyemeyeceği kadar uzakta

“Sonuçlar, birçok durumda kesme hızının o kadar düşük olacağını ve diğer parametrelere öncelik verebileceğimizi gösteriyor Frekanstaki bu değişiklik, ötegezegen ile Dünya arasındaki göreceli hareket nedeniyle zaman içinde de değişecektir Ancak sınır yörüngeleri daha yüksek kayma hızlarına sahiptir, dolayısıyla Li, çalışmasında gözlemci ile yıldız arasındaki sınırda olmayan diğer yörünge türlerini de inceledi


8

Çalışmanın ilk bölümünde Lee, NASA’nın Dış Gezegen Arşivi (NEA) kataloğundaki dış gezegenlere odaklandı

Gezegenin ana yıldızı etrafındaki hareketinin neden olduğu kayma hızının önceki koşulları 200 nHz idi Önerilen eşikteki bu önemli tarihsel veri tabanlı azalmalar, gelecekteki SETI kampanyaları için önemli miktarda hesaplama süresi tasarrufu ve artan verimlilikle sonuçlanacaktır